Mitä sielunhoitoterapia on?

"Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Toiminta on aina asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma.

Kenelle tarkoitettu?

Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä."

Sielunhoito < Sielunhoitoterapia < Psykoterapia
"Sielunhoitoterapia on hyvä vaihtoehto silloin, kun haluat prosessoida elämäsi ongelmia pidemmällä aikavälillä saman ihmisen kanssa ja kun ongelmasi eivät vaadi psykoterapiatasoista käsittelyä."

                               Suomen sielunhoitoterapeutit ry

Kts. blogikirjoitukseni TÄÄLTÄ

Terapia Kultahippu

Nimen synty

Mieleeni nousi lapsuuden matka Lapin Lemmenjoen kullanhuuhdontapaikoille. Vaskooli on lautasen näköinen astia, jota käyttämällä voidaan huuhtoa kultaa kiven ja soran seasta veden avulla. Vaskoolia heilutetaan pyörivin liikkein samalla kallistaen, jolloin maalajit erottuvat pois ja raskaammat kultahiput jäävät vaskooliin.

Miten tämä liittyy terapiaan?

Terapiassa asiakas saa purkaa mielen päällä olevia asioita luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kun luottamus terapeutin ja asiakkaan välillä muodostuu, syntyy myös yhteys ja mahdollisuus oivaltamiseen ja yhteisiin löytöihin. Kun "kivet ja sorat" saadaan yhdessä purettua, syntyy mahdollisuus löytää uutta ja kallisarvoista -  Kultahippu, joka sinussa on.


© Terapia Kultahippu | Kaikki oikeudet pidätetään
© Logo designed by Henna Ahola